Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V naší obci, která má zhruba 900 obyvatel, byl do zastupitelstva zvolen občan, který je zaměstnanec obecního úřadu a pracuje jako vedoucí technických pracovníků. Je možné, aby vykonával i funkci zastupitele? Děkuji za odpověď. Evžen

ODPOVĚĎ:
Zákon k tomuto uvádí:
Člen zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního poměru nebo jiného obdobného právního vztahu.
Funkce člena zastupitelstva je neslučitelná mj. s funkcí vykonávanou zaměstnancem obce, zařazeným do obecního úřadu, nebo zaměstnancem jiného než ústředního orgánu státní správy, nejde-li o orgán s celostátní působností, jsou-li tyto funkce obsazovány volbou, jmenováním nebo ustanovováním.
Ve Vámi uvedeném případě je tak rozhodné, jakým způsobem došlo k jeho dosazení do funkce – pokud volbou, jmenováním či ustavováním, je zde neslučitelnost funkcí.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může být zaměstnanec obecního úřadu zvolen do zastupitelstva obce?