Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Bydlíme u frekventované silnice, kde jezdí auta i kamiony 24 hodin denně. Před domem na silnici je hodně hlučný poklop, který pod každým autem bouchne. Na obci nám řekli, že už nemají na opravu peníze, opravili už jiné kanály. Je možné se někde obrátit, kde by to třeba přijeli změřit hluk (hygienická stanice) a nařídili obci hlučný poklop na vozovce opravit? Nebo musíme i tak čekat, až obec bude mít peníze? Silnice je majetkem obce. Děkuji, Zlata

ODPOVĚĎ:
Vlastník silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Pokud obec toto nečiní, porušuje tak zákon.
V případě hluku platí, že vlastník pozemní komunikace je povinen technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb.
Splnění povinnosti k ochraně před hlukem z provozu na pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru stavby se považuje i za splnění této povinnosti v chráněném vnitřním prostoru stavby.
Kontrolu provádí krajská hygienická stanice, na kterou se můžete obrátit. Ta provede měření, na základě kterého zjistí, zda nedochází tímto překračování povolených limitů. Pokud ano, dopouští se tak obec přestupku dle § 92g zákona č. 258/2000 Sb.
Současně může krajská hygienická stanice stanovit opatření k tomu, aby bylo zamezeno pokračování v hluku.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Měření hluku ze silnice obce, města a náprava závadného stavu (nadměrného hluku obtěžujícího občany bydlící u silnice)