Počet stránek ve webu: 37.076

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Letos (2017) v červenci došlo ke změně zákona o evidenci obyvatel ve smyslu trvalého pobytu na městském úřadě. Mám trvalý pobyt na městském úřadě, protože jinak jsem hlášen k pobytu v jiné zemi Evropské unie. Nově se má v občanských průkazech vyznačovat tento pobyt jako adresa ohlašovny.

Vyplývá z této skutečnosti pro mě nějaká povinnost, například do určité doby si vyměnit občanský průkaz, nebo stačí jeho výměna až po uplynutí platnosti průkazu stávajícího? Děkuji, Luboš.

ODPOVĚĎ:
Na základě změny zákona bude, při vydání nového občanského průkazu, k Vaši adrese dopsán dovětek, adresa úřadu. Občanský průkaz však není potřeba měnit, údaj bude do průkazu doplněn při výměně po uplynutí doby platnosti či ztrátě.