Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Text pojednává o platu, tedy odměnu za práci u státních zaměstnanců. Zmiňuje jak se určuje plat, co jsou to platové třídy, jaký je příplatek k platu o víkendu (sobota, neděle) a za práci v noci (noční práci). Dále informuje, kdy má zaměstnanec právo na příplatek, osobní příplatek, odmětu.


  • Plat je odměna poskytovaná zaměstnanci, je-li jeho zaměstnavatelem stát, územně samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
  • Výše platu se určuje podle zákona a dalších právních předpisů, plat není možné určit odlišně od právních předpisů.
  • Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce, kterou zaměstnanec vykonává a v rámci této třídy do platového stupně podle dosažené praxe a dalších kritérií.
  • Podle platové třídy, do které je zaměstnanec zařazen, mu náleží platový tarif stanovený zákonem.
  • Za noční práci náleží zaměstnanci příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku, za práci v sobotu a v neděli je to příplatek 25 %.
  • Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci navíc příplatek 25 % průměrného hodinového výdělku. Jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, bude tento příplatek ve výši 50 %, pokud nebude zaměstnanci za přesčas poskytnuto náhradní volno.
  • Zaměstnancům, jejichž práce je spojena s velkým psychickým vypětím nebo ohrožuje jejich zdraví, náleží zvláštní příplatek.
  • Zaměstnavatel určí výši tohoto příplatku podle konkrétních okolností.
  • Pracovníci s dlouhodobě dobrými pracovními výsledky nebo plnící více úkolů než ostatní zaměstnanci, mohou dostat osobní příplatek ve výši až 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v jejich platové třídě.
  • Za splnění mimořádného nebo obzvlášť významného úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu.