Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená převzetí dluhu, intercese.

Uskutečňuje se písemnou smlouvou mezi dlužníkem a osobou, která jeho dluh přejímá. Nový dlužník nastupuje na místo původního dlužníka, jestliže k tomu dá souhlas věřitel. Kdo se bez souhlasu věřitele pouze s dlužníkem dohodne, že splní jeho závazek vůči jeho věřiteli, má sice vůči dlužníkovi povinnost plnit závazek jeho věřiteli, ale věřiteli z toho přímé právo vůči dalšímu dlužníkovi nevzniká.