Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená průmyslový vzor.

Vnější úprava výrobku (design - čti dyzain), která je nová a průmyslově využitelná. Za průmyslový vzor se považuje plošná nebo prostorová úprava spočívající zejména ve tvaru, v obrysu, v kresbě, v uspořádání barev či v kombinaci těchto znaků.