Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená promlčení trestního stíhání.

Pachatele trestného činu nelze stíhat, jestliže uplynula promlčecí doba, která je odstupňována podle závažnosti trestných činů od tří do dvaceti let.