Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená prodlení.

Nesplnění právní povinnosti včas a řádně. Rozlišuje se prodlení dlužníka a prodlení věřitele. Obvyklými následky prodlení jsou peněžité sankce, náhrada škody, možnost odstoupení od smlouvy.