Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená právní moc.

Stav rozhodnutí státního orgánu (soudu, úřadu), kdy je už nelze napadnout řádným opravným prostředkem (odvoláním). Na rozdíl od rozhodnutí, které ještě není v právní moci, je pravomocné rozhodnutí vykonatelné.