Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená práce přesčas.

PRÁCE PŘESČAS - práce konaná zaměstnancem nad stanovenou týdenní pracovní dobu na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem. Právní předpis limituje možnost ukládání práce přesčas.