Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená opatrovnictví.

Zákonné zastoupení na základě rozhodnutí soudu. Soud je povinen ustanovit opatrovníka osobě, která ho podle zákona musí mít. Opatrovník zastupuje např. osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům.