Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená omyl.

Omyl je nesprávná představa. Za okolností uvedených v právních předpisech mají některé omyly právní následky. Např. se považuje za neplatnou smlouva, kterou někdo uzavřel v omylu vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro uzavření smlouvy rozhodující, když tento omyl vyvolal nebo o něm musel vědět druhý účastník smlouvy.