Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka vysvětluje co znamená občanské právo.

Právní odvětví zahrnující právní předpisy o majetkových vztazích fyzických a právnických osob a o vztazích vyplývajících z práva na ochranu osobnosti.