Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená kvitance.

Stvrzenka o splnění závazku. Dlužník má právo odmítnout splnění závazku, jestliže věřitel není ochoten vydat mu kvitanci.