Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená konvalidace.

Zhojení (zánik) vady právního aktu nebo právního vztahu. např. odpadnutí překážky platného manželství.