Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka vysvětluje co znamená konsorcium.

Jde o dočasné sdružení podniků za účelem uskutečnění určitého podnikatelského záměru, zpravidla takového, který přesahuje kapacitní nebo jiné možnosti jediného podniku. Konsorcium není právnickou osobou.