Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definije co znamená slovo prokura.Jde o plnou moc, jíž podnikatel zmocňuje fyzickou osobu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku.