Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená podmínečné odsouzení.


Jde o odklad výkonu trestu odnětí svobody podmíněný řádným chováním pachatele po stanovenou dobu.