Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená odpor v právu.Jde o právní akt žalovaného, jímž se v občanském soudním řízení zrušuje platební rozkaz.