Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Rozhodnutí o úpadku je posledním krokem v první fázi insolvenčního řízení (od vydání vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku). Toto rozhodnutí vydává soud, pokud dojde k závěru, že dlužník opravdu v úpadku (formou předlužení nebo platební neschopnosti) je nebo mu úpadek hrozí. Podrobnosti o tom, co musí rozhodnutí o úpadku obsahovat a co po něm bude následovat, naleznete v sekci Co Vás čeká po podání návrhu.