Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chtěl bych se zeptat: kdy se platí výživné na manželku nebo manžela v době trvání manželství nebo po rozvodu manželství? Vendelín


ODPOVĚĎ:
1. Výživné mezi menžely
Zákon tvrdí, že manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost, a to tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná.
Pokud toto není splněno a jeden z manželů na tom trvá, má právo toto požadovat po druhém manželovi. Pokud se manželé nedohodnou, může podat žalobu na výživné na manžela.

Pozor, pro rozhodování o rozsahu této vyživovací povinnosti není rozhodné (podstatné), zda povinný manžel setrvává ve společné domácnosti nebo nikoliv.

Tato vyživovací povinnost zaniká smrtí některého z manželů, případně rozvodem manželství nebo prohlášením manželství za neplatné, a to dnem právní moci soudního rozhodnutí. Na dědice zemřelého manžela vyživovací povinnost nepřechází, jakož ani právo na poskytování výživného. Jedná se totiž o osobní právo manželů.

2. Výživné mezi rozvedenými manžely
Vyživovací povinnost rozvedeného manžela podmíněna tím, že jeho bývalý manžel není schopen sám se živit, což znamená například, že bývalý manžel si nemůže obstarat příjmy kvůli svému zdravotnímu stavu, péči o malé děti apod. Rozsah této vyživovací povinnosti bývá v praxi zásadně nižší než u vyživovací povinnosti manželů.