Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

S otcem našich nezletilých synů mám uzavřenou písemnou dohodu o vyplácení výživného, výživné platí řádně co do výše i v ujednaném termínu v hotovosti k mým rukám. Jednali jsme o tom, že by si nechal strhávat částku dle této dohody, přímo u zaměstnavatele. Zaměstnavatel toto odmítá, tvrdí že srážet může pouze na příkaz soudu.

Prosím stačí tuto naši dohodu potvrdit - chválit soudem, nebo se věc musí řešit soudním návrhem ve věcí výživného. Jde mě také o to, kdyby se dostal do finančních problémů, abych nebyla o částku výživného připravena. Prosím o radu jak, tento stav nejlépe ošetřit. Děkuji Linda

ODPOVĚĎ:
Srážet výživné přímo ze mzdy je možné pouze na základě soudního rozhodnutí a nařízené exekuce. Pokud byste řešili výživné soudně, upozorňuji, že soud musí především respektovat zájem nezletilých, takže by se teoreticky mohlo stát, že i když byste byli s otcem domluveni na částce výživného, nemusel by soud tuto částku schválit a mohl by stanovit i výživné vyšší.
Pokud by se otec dětí dostal do finančních problémů, tak výživné je vždy přednostní pohledávka a bude uspokojována přednostně, pokud ne dobrovolně, tak v rámci exekuce nebo insolvenčního řízení.