Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V této době se rozvádím. Mám syna (21 let), který je od ukončení školy v roce 2015 veden na ÚP - bez podpory, nemůže nalézt zaměstnání a navíc to vypadá, že mu bude přiznán ČID I. stupně vzhledem k ADHD a dalším problémům. Bydlí u mne, živím ho. Jak to bude v tomto případě po rozvodu? Bude manžel muset platit synovi výživné a jak dlouho, kdo o něj má žádat - syn? Děkuji, Helena.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Jestliže se dítěti po ukončení studia nedaří najít zaměstnání a nemá žádné finanční prostředky k zajištění svých životních potřeb, může vyživovací povinnost rodičů nadále trvat. Pokud s manželem stále sdílíte společnou domácnost, předpokládám, že na domácnost (a tudíž i na výživu syna) finančně přispívá. Pokud ale žijete a hospodaříte odděleně, měl by Váš manžel poskytovat synovi výživné už teď, nikoliv až po rozvodu. Doporučuji tedy synovi, aby otce požádal o poskytování výživného. Pokud otec nebude s poskytováním výživného souhlasit, bude muset Váš syn podat k okresnímu soudu v místě otcova bydliště návrh (žalobu) na určení výše výživného. Vzory takového návrhu najde Váš syn k dispozici na internetu nebo mu s jejich sepsáním může pomoci advokát. Za podání návrhu se neplatí žádný soudní poplatek, výživné je možné požadovat až tři roky zpětně. Jak již bylo uvedeno na začátku, vyživovací povinnost bude trvat do doby, dokud Váš syn nebude schopný se sám živit.