Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Myslí právo na manželskou věrnost? Co je to tzv. sankční výživné a nárok na stejnou životní úroveň? Zdena


ODPOVĚĎ:
Zákon manželům ukládá povinnost věrnosti, ale přitom nestíhá porušení konkrétní sankcí. Nevěra, pokud je řešena při rozvodu u soudu, může mít ale za následek nepříznivé důsledky v majetkové sféře - zejména se může jednat o tzv. sankční výživné o kterém píšete.

To může být přiznáno, pokud rozvedený manžel, který se porušením manželských povinností na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému byla rozvodem způsobena vážná újma (např. není schopen se sám živit). Tehdy soudu navrhne, aby mu bývalý manžel poskytoval výživu jako po dobu trvání manželství (tj. může požadovat stejnou životní úroveň). Výživné lze přiznat nejdříve ode dne zahájení rozvodového řízení.

Navrhovatel nebo navrhovatelka potom musí prokázat, že se svým jednáním na rozvodu převážně nepodílel/la a současně že je ton on/ona komu byla rozvodem způsobena závažná újma.
Výživné v rozsahu stejné životní úrovně však může být poskytnuto max. na 3 roky
od právní moci rozsudku o rozvodu.