Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám 2 dotazy:
1) Trvá vyživovací povinnost i v případě, že dítě  dosáhlo 18 roku věku, je evidováno na úřadu práce, ale nepobírá žádný příspěvek, protože na ÚP nemá nárok (neodpracovalo 6 měsíců), a na soc. odboru mu bylo sděleno, že oba rodiče pobírají dostatečné finanční prostředky a tudíž je druhý rodič, s nímž nežije ve společné domácnosti nadále povinen příspívat na výživu?
2) Má vyživovací povinnost přednost  před exekucí, respektive co musí zaměstnavatel upřednostnist, srážku na výživné nebo exekuční?
Děkuji, Mojmír


ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost není nijak omezena věkem. Záleží pouze na skutečnosti, zda je dítě schopno se samo živit. Pokud tedy objektivně nemůže získat práci, a nemá žádný jiný příjem, Vaše vyživovací povinnost trvá.

Pohledávka na výživné je přednostní pohledávkou. Postup zaměstnavatele při srážkách ze mzdy je složitý. Od čisté mzdy se odečte tzv. základní částka, jejíž výpočet je stanoven nařízením vlády. Poté se mzda rozdělí na tři části.
Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny.

Dovoluji si Vás odkázat na náš velký článek o výživném, ve kterém se detailněji touto problematikou zabýváme a kde je věc vysvětlena jednoduše a přehledně.