Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám dotaz moje dcera studuje na VŠ a po druhém dokončeném ročníku přerušila na rok studium a začala pracovat nevím však zda brigádně nebo na plný úvazek. O přerušení studia jsem nebyl informován v současné době opět studuje na stejné VŠ. Má dcera v době takovéhoto přerušení studia právo na výživné? Děkuji, Břetislav


ODPOVĚĎ:
Dítě má nárok na výživné, pokud není schopno se samo živit. Pokud tedy nestudovala, mohla být nemocná nebo jinak neschopná se živit. Potom by měla nárok na výživné. Avšak svůj nárok musí prokázat ona. Dcera má povinnost dát Vám na vědomí, že již nestuduje. Pokud tak neučiní a bude nadále výživné neoprávněně přijímat, lze se vrácení neoprávněně vyplaceného výživného domáhat žalobou v občanskoprávním řízení, neboť tak na straně dítěte dochází k bezdůvodnému obohacení. Proto můžete podat žalobu k soudu. Musím Vás však upozornit, že takové řízení trvá v průměru tři roky a je finančně náročné. Navíc pokud si např. dcera opatří potvrzení od lékaře, že byla nemocná a nemohla pracovat, soud Vám výživné nepřizná.