Počet stránek ve webu: 38.062

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

5.11.2017 jsme se dozvěděli úplnou náhodou (náhledem do KN), že tchán přepsal majetek na jeho přítelkyni, se kterou pár let již žije.   Ovšem papírově je stále ve stavu manželském s manželovou maminkou. Má na to právo? Podotýkám, že tento majetek nabyl za doby trvání manželství (darem). Je možné nějak zrušit darování? Jak? Soudní žalobou? Děkuji za odpověď. Jiřina

ODPOVÉĎ:
Pokud se jednalo o majetek, který byl ve společném jmění manželů s manželkou, není možné majetek darovat bez souhlasu manželky. Tj. manželka se může domáhat u soudu žaloby o určení neplatnosti právního jednání, kterým byl majetek převeden. Doporučuji ve věci navštívit advokáta - seznam www.advokatikomora.cz, protože sestavit takovou žalobu není jednoduché, a aby byl spor úspěšný, je třeba detailně probrat situaci a žalobu vyhotovit bezchybně.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Darování majetku v SJM bez vědomí manžela, manželky cizí osobě - je to legální? , legálnost postupu
  • Je legální darovat majetek v SJM cizí osobě bez vědomí manžela, manželky?