Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V době manželství se manžel stal členem zahrádkářského svazu a následně jsme od pozemkového úřadu odkoupili v zahrádkářské kolonii část zahrady s tím, že pokud bychom chtěli zahradu prodat, tak pozemkový úřad má předkupní právo. V Listu vlastnictví je uveden pouze manžel. Nyní jsme se rozvedli a potřebuji vědět, jaká mám práva, zda mám na polovinu zahrady nárok.

Pokud mám nárok na finanční vypořádání má se vycházet z odhadní ceny nebo kupní ceny? Zahrada se prodávat nebude. Děkuji Jitka.

ODPOVĚĎ:
Pokud jste zahradu kupovali v době manželství, je tato součástí SJM a není rozhodné, že na listu vlastnictví je uveden pouze manžel. Při vypořádání vycházíte z tržní ceny nemovitosti, tj. máte právo na polovinu ceny, za kterou je zahrada prodejná. Tuto cenu nejlépe stanoví soudní znalec, jejichž seznam naleznete na stránkách www.justice.cz.