Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Co všechno patří do SJM - zejména, zda sem patří stavba, realizovaná na majetku v mém vlastnictví, kdy jsme ovšem za manželství vystavěli ze stodoly obytné prostory - se stavebním povolením i kolaudací na moje jméno, byť většinově z peněz mých rodičů.
Patří do SJM mé podíly na nemovitostech, převedených na mě za života rodičů během mého manželství? Děkuji, Ivoš

ODPOVĚĎ:
Co tvoří společné jmění manželů SJM, upravuje §143 obč. zákoníku. Jedná se o majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného např. dědictvím nebo darem, který je naopak je výlučném vlastnictví manžela. Je-li tato podmínka splněna a není-li dán zákonný či smluvní důvod vyloučení určitého majetku z předmětu SJM, platí, že vše co nabývá jeden manžel, nabývá současně i manžel druhý.
Pokud jste prováděli opravy na vašem výlučném majetku, zůstává nadále ve vašem majetku; manželka by pak v případě vypořádání měla nárok na úhradu toho, co z vašeho společného majetku bylo vynaloženo na váš osobní. Pokud došlo k větší změně, pak je nemovitosti v SJM.
Pokud vám bylo darováno (jen vám a ne i manželce), jedná se o váš výlučný majetek. Pokud došlo k úplatnému převodu, spadají podíly do SJM.
O společném jmění manželů či předmanželských smlouvách se dozvíte více zde.