Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Byl jsem rozveden dne 12.10.2008 v Praze. Podal jsem žalobu na rozdělení společného majetku manželů SJM v červnu roku 2009. Existuje mnoho problémů s tímto případem, protože soudce je zcela proti mně a akceptuje falešné úvěry od mé bývalé manželky a jejich rodičů atd.

Můj nový právník mi doporučuje zrušit blížící se soudní jednání 7.9.2011 a pak čekat a těsně před uplynutím tříleté lhůty od rozvodu a pak stáhnout žalobu. Právník říká, že po 3 letech od rozvodu a stažení žádosti se automaticky vrátíme do varianty 50/50. Je to možné? Pokud ano, pak jak obtížné je získat peníze ze společně vlastněné nemovitosti, pokud jeden z partnerů nechce koupit nebo prodat svojí část majetku? Nemovitost má hodnotu více než 50 milionů Kč. Děkuji, Bedřich

ODPOVĚĎ:
Fikce vypořádání manželství, kterou Vám doporučuje Váš právník možná je. Situace je pak taková, že ohledně movitých věcí platí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.
Vypořádání domu podílového spoluvlastnictví je stejně obtížné jako vypořádání SJM ve vztahu k domu - nakonec celá situace může skončit tak, že nemovitost bude muset být prodána v dražbě a výtěžek rozdělen.