Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Rád bych se zeptal, zdali se při dělení společného jmění manželů, který je vyčíšlen do určité finanční hodnoty, se přihlíží i k tomu, jaký mají současný plat oba manželé. Jinými slovy, pokud manžel má dvojnásobný příjem oproti manželce a bude ho mít i po rozvodfu, zda-li se majetek dělí v tomto poměru, tak aby se životní úroveň obou manželů snížila stejně.

Neboli pokud budeme dělit 1 mil. Kč, zda-li se to dělí přesně na půl, nebo se to rozdělí adekvátně k poměru jednotlivých platů (např. 660 tis, manželka, 340 tis. manžel). Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
Soud při rozdělování SJM přihlíží k mnoha faktorům – např. zájmy nezletilých dětí, skladba majetku (věci se pochopitelně nerozdělují přesně napůl), jak se který manžel zasloužil o výši majetku (a nejde jen o ekonomický přínos, ale i o výchovu dětí či zajištění chodu domácnosti). Plat patří ke kritériím zásadnějším, ale rozhodně ne jediným, ke kterému soud přihlíží.