Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Při rozdělování majetku v rámci rozvodu mého přítele je bývalou manželkou uplatňován finanční dar od její maminky. Tento nezpochybňuje, ale nesouhlasí s jeho výší. Při prvním projednávání u okresního soudu neměl advokáta a tak se do zápisu, který byl doplňován po jednání, kde nefungovalo nějaké zařízení, dostala částka o 1.000.000 Kč vyšší, než měla.

V rozsudku, který byl odvoláván a nyní se věc znovu řeší u okresního soudu byla částka správná, ale to už se odvolala i exmanželka a odvolává se na ten chybný zápis. Přítel si toho všiml až nyní a tak neví, co s tím. Teď už má právního zástupce, ale přítel neví, jak bude soud určovat částku daru, když není důkaz, darovací smlouva, nic, jen tvrzení syna, kterému v době darování bylo 14 let a u soudu vypověděl jen to, že babička něco říkala a že on neví podrobnosti. Ve skutečnosti se jednalo o finance, které si exmanželka převedla na svůj účet po smrti matky, protože ta jí řekla hesla na vkladních knížkách. Není nic, jen čísla nových knížek, ale to je z roku 2005, takže u spořitelny nelze dohledat. Melanie.

ODPOVĚĎ:
V tomto směru nepostačí pouze samotné tvrzení, ale bývala manželka musí existenci darovací smlouvy prokázat, důkazní břemeno leží na ní, pokud se jí to prokázat nepovede, finanční prostředky budou brány jakou součást společného jmění manželů. Prokázáním nemyslím pouhé předložení darovací smlouvy, ale i svědeckými výpověďmi, které existenci skutečně potvrzují,
Pokud jsou rozdílné částky v protokolu o jednání a rozsudku, je zjevné, že v jednom z dokumentů je písařská chyba, s tou bude muset soud vypořádat. Samozřejmě podstatné je, co je uvedeno v rozsudku.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak dokázat výši darovaných peněz bez darovací smlouvy