Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám několik dotazů k vypořádání společného jmění manželů, tedy SJM mých rodičů. Posloupnost:
1) 2008 - koupě nemovitosti do SJM, od dědy (od mamky), nezaplacena ani koruna
2) 2008 - hypoteční úvěr na rekonstrukci nemovitosti ve výši 500.000 Kč

3) 5/2012 - refinanc HÚ a SÚ (125.000 Kč) + nová hotovost (375.000 Kč) = 500.000 Kč - u tohoto úvěru není maminka nikde podepsaná i přesto, že je spolužadatel (na zadní straně jsou dva podpisy otce - možná chyba pracovníka banky)
4) 6/2013 - refinancování úvěru z roku 2012 + nová hotovost (+250.000 Kč) = úvěr 750.000 Kč - to již maminka podepsala, nemovitost v zástavě
5) 9/2016 - rozvod - dohodnuto, že nemovitost připadne mamince a že na úvěru se budou podílet
6) 9/2017 - otec kolem sebe začíná kopat, že napadne vypořádání SJM
Dotazy:
A) lze zpochybnit nákup nemovitosti z 2008, když nedošlo k žádnému převodu peněz?
B) ve vypořádání SJM je špatný úvěr - banka je správná, jistina je správná, ale datum podpisu a původní výše úvěru je ten z r. 2012, co s tím?
C) může otec jakkoli napadnout vypořádání SJM? např. kvůli bodu B)
D) může se zpochybnit úvěr z r. 2012, který mamka nepodepsala?
Děkuji, Miloš.

ODPOVĚĎ:
Pokud bylo SJM vypořádáno dohodou a tuto chce nyní otec napadnout, pak nemá téměř žádnou šanci na úspěch, pakliže dohodu podepsal svobodně a za stavu plné svéprávnosti. Nemá tedy šanci jakkoliv zvrátit koupi nemovitosti, i když za ni nebyla uhrazena kupní cena. Z tohoto důvodu není ani nutné jakkoliv opravovat detaily úvěru. Obě strany prostě dohodu podepsaly svobodně při plném vědomí jejího obsahu a nyní není téměř reálné, aby tvrdily opak. Zpochybnit úvěr z roku 2012 by bylo možné pouze v rámci vypořádání SJM. Pokud již bylo SJM vypořádáno, není důvod a nyní již ani prostor zpochybňovat úvěr z roku 2012. Toto mělo být činěno případně, dokud nebylo SJM vypořádáno.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zpochybnění podílů SJM a vypořádání jmění manželů dohodou při rozvodu manželství (dohoda schválená soudem)