Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

02/2012 jsme se s manželem brali po roční známosti, 04/2012 se nám narodila dcera. V 06/2015 jsme společně na hypotéku pořídili RD, ve kterém dosud všichni žijeme. Manžel se nyní rozhodl, že se chce rozvést (našel si přítelkyni) a žít si po svém. Souhlasím s přepsáním domu výhradně na manžela, dcera bude ve střídavé péči.

Zajímalo by mě, jakou částku mohu po manželovi žádat, jako kompenzaci za moji polovinu domu. Hypotéka byla na 1.275.000, - + 300.000,- úvěr na opravy, obojí psané na mě i manžela. Částka by byla použita na pořízení mého bytu. Děkuji, Kristýna

ODPOVĚĎ:

Při vypořádání SJM platí, že podíly manželů při vypořádání jsou v zásadě stejné. Dohodou, ale i soudním rozhodnutím lze dosáhnout tzv. disparity, tj. přiznání většího či menšího podílu. Rozhodnými okolnostmi je například to, kdo se jak zasloužil o nabytí majetku, o jeho udržen, jak pečoval o domácnost a podobně. Ve Vašem případě je základním údajem hodnota domu a aktuální výše závazků, které neuvádíte. Pouze teoreticky tedy, bude-li např. hodnota domu 1,5 mil. Kč a hodnota úvěrů 1 mil. Kč a v SJM není žádný další hodnotný majetek a manželovi zůstane dům, pak by mu měla zůstat také celá hypotéka.
POZOR! Tady je ale nutná dohoda s bankou o Vašem vyvázání ze smlouvy. Dohoda manželů totiž nemá bez dalšího vliv na věřitele, tedy pokud se nedohodnete s bankou a manžel by neplatil, může banka dluh z hypotéky i navzdory Vaší dohodě s manželem vymáhat po Vás.
K vypořádání pak zbývá 500 tis. Kč a vzhledem k rovnosti podílů by Vám měl vyplatit 250 tis. Kč