Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem rozvedená, ale manžel jako OSVČ, během manželství nadělal spoustu dluhů, soukromé půjčky, dluhy na OSSZ, VZP. V majetkovém vyrovnání máme uvedeno, že nemáme žádné společné pohledávky a závazky spadající do SJM. Chci se informovat, nehrozí-li mně do budoucna vymáhání dluhů po mně. Má tu stále trvalé bydliště.

Matka chce na mě nechat přepsat nemovitost, ale já mám obavy z manželových dluhů. Děkuji, Petra.

ODPOVĚĎ:
U majetkového vyrovnání mezi dvěma osobami se to má tak, že tento dokument je z pravidla závazný jenom mezi těmi, kterých se to týká a nikoliv vůči třetím osobám, tedy vůči věřitelům. Klidně se Vám tedy může stát, že se na Vás obrátí některý z věřitelů manžela a bude žádat proplacení dluhu, který vznikl za trvání manželství. Je otázka, zda-li takový dluh do společného jmění bude spadat, ale ta možnost zde je. Těžko Vám poradit, pokud neznáte rozsah manželových dluhů, raději bych v tuto chvíli s převodem nemovitosti posečkala. Obecná promlčecí doba činí 3 roky, u uznaných dluhů či u pohledávek vzniklých na základě soudního rozhodnutí 10 let.