Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chtěl bych se zeptat na způsob dělení majetku a nároky zúčastněných – rozcházejícího se páru, který vlastní dům s pozemkem, přičemž:
- vlastníkem pozemku je ona (dostala jej darem)
- vlastníkem domu je ona – dům celý financoval a svépomocně stavěl on (v podstatě on postavil dům na jejím pozemku a nechal jej - asi to bylo úředně nutné – napsat na ni)

- ona nepopírá, že dům stavěl a financoval on
Na co má on a ona nárok? Je ohrožena jeho investice na stavbě domu? Nejsou a nebyli manželé, byli dlouholetý pár, žili spolu ve společné domácnosti. Jak se pohlíží v takovém případě na majetek? Je vůbec něco společného? Je možné to brát jako u společného jmění manželů, nebo je způsob vlastnictví a dělení odlišný? Má ona nárok na „jeho“ dům, nebo je společný (je tedy napsán na ni, ale nepopírá že investoval a stavěl jej on)? Jde mi především o jeho práva – když ona uzná že dům realizoval on, jaký bude jeho a její podíl na domu? Jak se toto dá vypořádat? On by si chtěl od ní koupit její pozemek a vyplatit ji z podílu na domu pokud na takový podíl má ona nárok (stavěl jej on, ale byli dlouholetý pár, tak jestli z tohoto titulu existuje nárok na společný majetek). Detailně: jsem před rozvodem a chtěl bych zjistit jak se přistupuje k dělení majetku mezi manželi, konkrétně rodinného domu. Rodinný dům jsme stavěli svépomocí – já jsem dům rukama stavěl, manželka se starala o děti. Dům byl financován převážně ze společných peněz (v poměru cca manželka 15/já 85%, což zřejmě nehraje roli v rámci manželství a SJM). Nicméně proto, abychom dům dostavěli, jsem byl nucen prodat svou nemovitost, které jsem byl vlastníkem již před uzavřením manželství (manželství od roku 2005) a která proto jak se domnívám nespadá do SJM. Suma za prodej nemovitosti činila 700tis a jen díky tomu jsme dům dostavěli. Nyní chci dům do svého vlastnictví a manželku vyplatit. Mohu/mám právo si z ceny (např. z odhadní ceny) domu odečíst uvedenou částku 700tis za prodej nemovitosti, která byla součástí financováni domu a která nespadala do SJM? Jak by k tomu bylo přistupování případně u soudu – zohlednil by soud tuto mou investici do realizace stavby domu? Děkuji, Libor

ODPOVĚĎ:
První část dotazu se týká nesezdaného páru, druhá manželů. V obou případech je tedy řešení úplně jiné. V případě nesezdaného páru má On nárok pouze na vrácení investic do nemovitosti, nikoliv na např. určitou část tržní ceny nemovitosti. V případě nesezdaného páru neexistuje nic obdobného jako společné jmění manželů, každý má svůj majetek, jako by to byli dva cizí lidé.
Pokud jde o druhou část dotazu, pak to sám uvádíte správně. Pokud jste finanční obnos z prodeje svého bytu vložil do nemovitosti, která je součástí SJM, pak máte právo, aby tento vnos byl zohledněn při vypořádání SJM. V případě sporu je ale důležité, zda tuto skutečnost můžete prokázat, tedy že opravdu tyto prostředky byly investovány do společné nemovitosti. Pak nic nebrání tuto částku započítat na svůj podíl vypořádání.