Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Ráda bych se zeptala, jak mám do návrhu o rozvod SPOLEČNÝ NÁVRH MANŽELŮ NA ROZVOD MANŽELSTVÍ, správně zakomponovat část o vypořádání SJM, když máme s manželem mezi sebou uzavřenou smlouvu o zúžení stanoveného rozsahu SJM, sepsanou u notáře. Smlouva byla sepsána 08/2014, a týká se veškerého majetku (včetně nemovitosti), příjmů i dluhů.

Vzor návrhu na rozvod mám z vašich stránek. Musím tedy část "Společně jsme se dohodli na vypořádání majetkových vztahů a otázek bydlení pro dobu po rozvodu." sepsat v jiné podobě? Děkuji, Hanka

ODPOVĚĎ:
Smlouvou o manželském majetkovém režimu lze dohodnout zúžení společného jmění, což znamená, že z již nabytého majetku ve společném jmění se stane výlučný majetek jednoho z manželů nebo podílové spoluvlastnictví obou manželů, nebo se vymezí pravidla, na jejichž základě bude v budoucnu každý z manželů nabývat určené součásti jmění do svého výlučného vlastnictví či do podílového spoluvlastnictví.
V takovém případě, nespadají-li do Vašeho společného jmění žádné věci, práva ani dluhy, nelze ani žádný majetek vypořádat. K společnému návrhu manželů na rozvod manželství je třeba přiložit dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu (popř. i stanovení výživného pro dobu po tomto rozvodu) tak jak to vyžaduje ust. § 757 NOZ. Ve Vašem případě uzavřete dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, ve které prohlásíte, že ke dni podpisu této dohody nespadají do Vašeho společného jmění žádné věci, práva ani dluhy, neboť Vaše společné jmění bylo smluvně upraveno tj. zúženo na základě Smlouvy o zúžení stanoveného rozsahu SJM ze dne …. , která je zapsána ve veřejném seznamu, tj. Seznamu listin o manželském majetkovém režimu pod č. … …. vedeným Notářskou komorou ČR. Kopii této smlouvy přiložte společně s návrhem na rozvod. Zároveň uveďte dle smlouvy rozsah zúžení Vašeho společného jmění. Dále v této smlouvě upravte otázky Vašeho bydlení po rozvodu, případně můžete upravit stanovení výživného pro některého z manželů pro dobu po rozvodu.
Vzor této smlouvy naleznete na:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory/