Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

S manželem se chystáme koupit dům částečně na hypotéku, částečně bude uhrazen z prostředků, které získám prodejem bytu, který vlastní můj otec - mám za to, že tyto peníze nepatří do společného jmění, co bych měla udělat, abych o tyto peníze (cca 1 mil.) v případě rozvodu nepřišla, mysleli jsme, že bychom nechali 2/3 domu napsat na mě, ale tím se asi nic nevyřeší, zvlášť pokud dům ještě nebude splacen. Naďa


ODPOVĚĎ:
Prostředky, které získáte darem skutečně do SJM nepatří. A ani další majetek, který si za tyto prostředky pořídíte. Pokud nebude dům splacen, hypotéka se bude vztahovat na celý dům, ale po splacení hypotéky nebude možné exekučně postihnout Váš podíl případnými dalšími dluhy manžela. Což se může ukázat jako velká výhoda a chrání Vás to alespoň v tomto rozsahu.