Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

2012 jsem půjčil manželovi mé vnučky na podnikání 177.000 Kč. Na dluh mi manžel vnučky vystavil směnku se splatností 31.12.2013. O této půjče byla vnučka sezámena s tím, že se jedná o dluh manžela z důvodu podnikání a netýká se SJM. Vyloženě souhlas k půjčce manžela však nedala a u vystavení směnky a předání penež osobně nebyla.

2013 došlo k rozvodu manželství vnučky a bývalý manžel odmítá zaplatit celý dluh s tím, že polovinu dluhu má zaplatit vnučka (tedy jeho bývalá manželka), neboť dluh spadá do společného jmění manželů SJM. Za trvání manželství, ani po rozvodu nebylo SJM upraveno žádnou smlouvou. Protože se vnučka zdržuje dlouhodobě v cizině, nedojde k vypořádání SJM dobrovolně, ani soudní cestou. Pravděpodobně nastane vypořádání SJM tzv. fikcí.
Má bývalý manžel vnučky pravdu v tom, že polovinu dluhu nemusí z výše uvedeného důvodu platit, protože spadá do SJM, nebo jeho dluh z podnikání nepatří do SJM a musí ho zaplatit celý? Mohu, v případě vymáhání dluhu soudní cestou, požadovat od dlužníka zaplacení celého dluhu? Alexandr

ODPOVĚĎ:
Bohužel manžel vnučky bude mít pravdu v tom, že dluh může spadat do SJM. Podle zákona totiž platí, že do SJM patří i závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Také ovšem platí, že majetek ve společném jmění manželů nebo jeho část může jeden z manželů použít k podnikání se souhlasem druhého manžela. Souhlas je třeba udělit při prvním použití majetku ve společném jmění manželů nebo jeho části. K dalším právním úkonům souvisejícím s podnikáním již souhlas druhého manžela není třeba. Udělila vnučka souhlas s použítím majetku ze SJM?

K vypořádání SJM není potřebná přítomnost vnučky, stačí, když udělí plnou moc osobě, která ji ve sporu bude zastupovat, vzhledem ke složitosti případu bych doporučovala, aby se jednalo o osobu s právním vzděláním. Vás jako věřitele nemusí zajímat jaký poměr mají mezi sebou manželé, můžete se obrátit na soud s žalobou na zaplacení dlužné částky a celý nárok vymáhat po bývalém manželovi vnučky. Na něm pak bude, aby polovinu částky vymáhal po své bývalé ženě.