Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem dva a půl roku rozvedená, nemáme vypořádaný majetek. Manžel bydlí s přítelkyní v našem rodinném domě, já bydlím v pronájmu. Můžu od manžela nebo jeho přítelkyně požadovat např. nájemné za to že tam bydlí? Irena


ODPOVĚĎ:
V prvé řadě je nutné se majetkově vypořádat. Pokud se do tří let nedohodnete, nebo žádný z vás nepodá návrh soudu na vypořádání, bude po třech letech platit, že u nemovitostí vlastníte každý polovinu (stanete se spolumajitely, kdy každý z vás vlastní ideální polovinu nemovitosti).

Pokud jste dům koupili společně, tak máte jistě nárok na určité nájemné. Jinak můžete manžela žalovat z titulu bezdůvodného obohacení, protože na Váš účet užívá celou nemovitost. V každém případě doporučuji nejprve podat návrh na vypořádání k soudu nebo se s bývalým manželem dohodnout. Poté budou vlastnické vztahy zcela jasné a jasná bude i Vaše pozice ohledně možné výše nájemného.