Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Společné jmění manželů: před uzavřením manželství jsem vlastnil byt v osobním vlastnictví a na účtu měl cca. 400.000,-Kč. Po uzavření manželství jsme za peníze z účtu koupili stavební parcelu, na které jsme postavili dům. Stavba byla financována z prodeje zmíněného bytu a společné hypotéky.

Po letech jsem zdědil byt, který jsem prodal a peníze z prodeje jsem dal do hypotéky. Jak bude v tomto případě probíhat majetkové vypořádání. Logicky vyplývá, že ke dni vypořádání se majetek rozdělí tak, že moje "polovina" bude vyšší o částku, kterou jsem měl na účtu před uzavřením manželství a dále o částku z prodeje obou bytů. Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Do společného jmění manželů náleží, stručně řečeno, majetek nabytý za manželství, do kterého se však nezahrnují mj. dary a dědictví. To znamená, že byt, peníze na účtu a zděděný byt do společného jmění manželů nespadají. Ohledně majetkového vypořádání však záleží předně na dohodě manželů, pokud jsou dohody schopni, nebo poté na názoru soudu.
Vypořádání společného jmění manželů se řídí těmito zásadami:
Zanikne-li společné jmění manželů, provede se vypořádání, při němž se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Stejně tak se vychází z toho, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem.
Při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti.