Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Nezletilá kamarádka je v jiném stavu. Jí i jejímu příteli nebylo ještě sedmnáct. Kamarádka si dítě chce nechat, takže až se miminko narodí, bude stále nezletilá. Ptám se Vás za ní, jaké potřebné předpoklady pro výkon práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti vyplývajících, musí má kamarádka splňovat, aby ji mohl soud uznat částečnou rodičovskou zodpovědnost? Děkuji, Tamara

ODPOVĚĎ:
Soud může přiznat rodičovskou zodpovědnost ve vztahu k péči o dítě i nezletilému rodiči dítěte, který dosáhl věku šestnácti let, má-li potřebné předpoklady pro výkon práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti vyplývajících.
Jedná se pouze o částečnou rodičovskou zodpovědnost, jejímž obsahem může být pouze osobní péče o dítě.
Soud bude rozhodovat na doporučení orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Je tedy vhodné intenzivně komunikovat se sociální pracovnicí OSPOD. Bude se sledovat schopnost matky řádně o dítě pečovat, tedy pravidelně se starat o jeho stravu, oblečení, lékařské prohlídky apod. Půjde o schopnost matky zajistit dítěti každodenní péči.
Ostatní práva a povinnosti rodičovské zodpovědnosti, jako je např. správa jmění dítěte, nezletilému rodiči nenáleží.