Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

2015 jsem se provdala za cizince, náš sňatek doposud nebyl v České republice legalizován, což hodláme napravit. Ale 2017 teprve došlo k majetkovému vyrovnání mezi mnou a bývalým manželem a já jsem ho musela vyplatit velikou částkou z bytu, který je teď můj. Chtěla bych se vyvarovat chyb, které jsem udělala v předchozím manželství, kdy jsem nakonec musela bývalého partnera vyplatit i když do manželství nic nepřinesl.

Moje otázka je tedy: mohu před legalizací manželství sepsat s nynějším manželem smlouvu, kde bude napsáno, že byt kde nyní bydlím je jen můj a on na něj nemá žádný nárok, i když už v době odkoupení jsem byla provdána v cizině. Zda je tohle možné a bude to platné, i když by došlo k rozvodu. A jestli může smlouvu podepsat i před právníkem v cizině, manžel zatím v ČR nežije. Děkuji za radu, Karla.

ODPOVĚĎ:
Jakoukoliv smlouvu, o které je pořizováno s majetkem, který buď bude nebo už je součástí SJM, musíte sepsat u notáře, Jinak taková smlouva není platná, tedy nestačí ji sepsat např. u advokáta. Notář sám na základě této situace zváží, zda sepíše předmanželskou smlouvu nebo už smlouvu o zúžení SJM. Oběma smlouvami lze ošetřit byt tak, že je pouze Váš. Musíte se ale oba sejít u jednoho - českého notáře. V cizině to nelze, je třeba, aby to vše podléhalo českému právu, pakliže se jedná o byt v ČR.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Majetková smlouva v manželství s cizincem před legalizací sňatku v ČR