Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Pracuji v nepřetržitém dvousměnném provozu. Na jedné pozici se nás střídá šest, což umožňuje plánovat směny velmi nepravidelně. Podle zaměstnavatele ze zákoníku práce (konkrétně § 81, odst. 2) vyplývá povinnost naplánovat zaměstnanci na každý týden alespoň jednu směnu. Je to správný výklad? Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 81 odst. 2 zákoníku práce uvádí, že pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. Při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce.
Není tedy výslovně stanovena povinnost naplánovat alespoň jednu směnu na týden.
Při plánování směn ale zaměstnavatel musí dodržet ustanovení o nepřetržitém odpočinku mezi dvěma směnami a nepřetržitém odpočinku v týdnu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nepravidelné rozvržení pracovní doby a povinnost alespoň jedné směny za týden