Počet stránek ve webu: 36.177

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Mám dotaz týkající se výpočtu průměru na dovolenou. U svého zaměstnavatele dostáváme menší čtvrtletní prémie a jednou ročně, v prosincové výplatě za měsíc listopad, máme odměnu ve výši poloviny hrubého platu.

Když si vezmu dovolenou v následujícím čtvrtletí - tzn. v lednu až březnu příštího roku, bude se můj průměr na dovolenou počítat z měsíců říjen až prosinec předchozího roku - tedy za předchozí čtvrtletí? Naše mzdová účetní nám totiž vůbec tyto odměny do průměru dovolené nezapočítává a počítá jej pořád ze stejného základního platu. Je to tak správně? Neporušuje tím nějaký zákon? Nebo je to pouze na rozhodnutí zaměstnavatele,jak budou průměry počítány? Olga

ODPOVĚĎ:
Průměrný výdělek je uveden v § 351 - 362 zákoníku práce (262/2006 sb.) - Vaše účetní uvedený výpočtem porušuje zákoník práce; průměrný výdělek se určuje vždy za předcházející čtvrtletí (tedy za leden-březen, duben-červen; červenec-září; říjen-prosinec)