Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Žádali jsme dovolenou podle našich potřeb. Zaměstnavatel to ale zamítl s tím, že nám dovolenou určí sám. Termín dovolené nám ale oznámil pozdě (3 týdny před dovolenou). Pochybil zaměstnavatel v něčem a porušil zákoník práce? Lada


ODPOVĚĎ:
Ne, nepochybil. Nástup dovolené určuje zaměstnavatel. Měl by se přitom chovat tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat vcelku nebo ve větších částech a do konce kalendářního roku (§217 odst. 1 zákoníku práce).

Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci alespoň 14 dní dopředu.

Zaměstnavatel může určit čerpání dovolené i na dobu, kdy zaměstnanec ještě nesplnil podmínky pro vznik nároku na dovolenou. Je to možné tehdy, jsou-li předpoklady, že zaměstnanec tyto podmínky do konce kalendářního roku splní (za normálních okolností má zaměstnanec ve zkušební době nárok na dovolenou až po 60 dnech). (Na dovolenou ale zaměstnanec nemá zákonný nárok, je to spíše na dobré vůli zaměstnavatele.)

Pokud by zaměstnanec dovolenou vyčerpal a přitom by podmínky pro vznik nároku na ni následně nesplnil, vznikne mu povinnost vrátit náhradu mzdy za vyčerpanou dovolenou - pak jde o volno bez náhrady mzdy ("neplacená dovolená").

Požádá-li zaměstnankyně o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na její mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.