Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Rodičovskou mám do 04/2018 a pracovní smlouvu na neurčito. Zaměstnavatel zavřel pobočku, kde jsem pracovala, ale firma nezanikla. Jsem ve 2. měsíci těhotenství a od 05/2018 budu na neschopence do porodu 09/2018. Mám nárok na mateřskou dovolenou a nemůže mi zaměstnavatel dát výpověď? Děkuji, Darina

ODPOVĚĎ:
Těhotné zaměstnankyni je možné dát výpověď mimo jiné, ve chvíli, kdy se ruší zaměstnavatel nebo jeho část. Pokud uzavření pobočky znamená zrušení části zaměstnavatele, výpověď bohužel dostat můžete.
Nárok na dávku má žena, která nastoupí na peněžitou pomoc v mateřství po skončení pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta pro případy uplatnění nároku na peněžitou pomoci mateřství u žen, jejichž pojištění skončilo v době těhotenství, činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.
Další podmínkou nároku na tuto dávku je účast pojištěnce na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pobírání peněžité podpory v mateřství, mateřské a vliv zrušení pobočky zaměstnavatele