Počet stránek ve webu: 37.076

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Prodal jsem nemovitost v 08/2016. V 01/2017 mi kupující zaslal výzvu k odstranění skrytých vad (foukání okny, vadná elektroinstalace aj.). Odpověděl jsem, že k elektru dostal čerstvou revizi bez závad a foukání nehodlám řešit neboť je běžné a okna i dveře prohlížel. Dosud mi nepřišlo od soudu, že by byla podána např. žaloba.

Co mi tedy může hrozit, pokud ještě něco, když se od ledna 2017 dosud nic neděje? Může s podáním žaloby na skryté vady otálet celých 5 let, když výzvu mi poslal do půl roku? Může k původním "údajným" vadám pak připojit další už bez výzvy aniž by mě písemně prokazatelně vyzval - upozornil? Další dopis jsem neobdržel, poštu vyzvedávám. Děkuji, Jiří.

ODPOVĚĎ:
Podle § 2112 odst. 1 OZ "Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci." Teoreticky by tedy kupující měl skrytou vadu oznámit nejpozději do dvou let po odevzdání věci a následně by věc mohl řešit soudně v tříleté promlčecí lhůtě, která započne běžet po marném uplynutí uplatnění nároku - tedy oznámení skryté vady a návrhu řešení (sleva z ceny, odstoupení od smlouvy, ...). Pokud by chtěl uplatňovat další vady, musí Vás na ně upozornit, ovšem jak zákon říká, okamžitě poté, co by je měl zjistit. Pokud už nějaké zjistil před půlrokem, není reálné, že by s dalšími vadami, které by oznámil např. až nyní, uspěl, jelikož už dávno měl možnost tyto vady zjistit. Žalobu ale teoreticky stále podat může, a to až do tří let po oznámení vady.