Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Oslovil jsem majitele autoservisu, který se zabývá i prodejem ojetých automobilů, tedy ojetin, že bych měl zájem o vozidlo. Byla mi nabídnuta koupě Octavie z roku 1998 za cca. 30.000 Kč. Cena nebyla vysoká, potřeboval jsem ji rychle. Majitel autoservisu říkal, že na autě právě pracují v garáži a že si jej můžu druhý den vyzvednout až vše dodělají.

Druhý den jsem se tedy stavil v servise, zařídil si vše potřebné, aby mohl proběhnout přepis (zaplacení pojistky a sám jsem si s autem zajel na evidenční kontrolu). Potom jsme ještě s dělníkem (původním majitelem Octavie, kterou majitel servisu přeprodával mně), jenž majiteli dělal zednické práce na domě, zajeli na přepis a jel jsem do servisu zaplatit dohodnutou částku. Servisák se tvářil, jako že se na autě ještě bude pracovat, že jej tam nechám a oni to dodělají. Po platbě, ale otočil - že už si ho můžu odvézt. Říkám mu, že auto přeci ještě není hotové, že netopí, motor zhasíná na křižovatkách a vůbec kdykoli zastavím, nefungují přístroje na palubovce, atd. Jeho reakce: "co já s tím? " Říkám mu, že to chci mít v pořádku, že přeci v zimě nemůžu jezdit bez topení a nechci ani aby do mě někdo na křižovatce narazil. Řekl tedy, že to teda dají do kupy, ale po novém roce, že už 21.12.2017 už končí. Když jsem se tam ráno zastavil, aby si vytáhli z auta svíčku a mohli podle ní objednat novou, panoval tam čilý pracovní ruch, žádný náznak ukončení práce a úklidu. Pochopil jsem, že se mě snaží zbavit a pokusí se mě oblbnout výměnou svíček a pak už nic. To topení, ale i to startování mu zřejmě prodávající zatajil, ale divím se, že to nezkoušeli a nebo prostě, že na to nepřišli a vůbec, že mi tak suverénně vystřelil cenu. Raději bych si nějakou tisícovku připlatil než tohle. To ale není můj problém. Ať je cena jakákoli a není opravdu vysoká, auto by mělo být ve stavu, aby se v něm dalo slušně fungovat, jezdit, a aby nebylo nebezpečné. Což nesplňuje. Tím tak trochu pokládám otázku v jakem stavu by to auto vlastně z právního hlediska mělo být. Nebo mám šanci s tím ještě něco udělat? Donutit servisáka, ať' to napraví? Smlouva žádná sepsána nebyla, když jsem se na ni ptal, tak říkal, že mu stačí, že jsem zaplatil, auto je oficiálně přepsané a to stačí. Trochu se začínám bát co se ještě objeví. Jde mi o to odjezdit s autem ještě zimu než našetřím na lepší ojetinu, ale ve zmrzlém autě v lednu to je mazec. Nicméně zhasínání motoru mi přislíbil zítra (26.01.2018) vyřešit výměnou svíček, které jsou v něm už docela dlouho, jen se trochu obávám, aby to věc skutečně vyřešilo. Je možné se nějak domoci nápravy nebo v horším případě od takové koupě už po zaplacení odstoupit? Nemám však smlouvu, která by dokládala den koupě. Jediným indikátorem dne koupě je oficiální přepis auta. Děkuji pěkně. Dominik

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě je nutné určit, s kým jste uzavřel smlouvu. Zda se servisem (podnikatelem) nebo pouze se "servisákem", který vystupuje jako nepodnikatel.
Dále bude nutné posoudit,   jaký byl obsah smlouvy, byť ústně uzavřené, tedy zda se prodejce zavázal, že vůz po uzavření smlouvy opraví. To, že smlouvu nemáte v písemné podobě není na škodu, uzavření smlouvy jste schopen prokázat, např. právě přepisem v registru.
Je třeba uvést, že vady, které uvádíte, jsou vadami zjevnými, tedy vadami, které jste musel poznat již při běžné prohlídce a zkušební jízdě před uzavřením smlouvy. Rovněž u 20 let starého automobilu prodávaného za 30 tisíc Kč lze předpokládat, že podobné závady budou poměrně časté.
Pokud byl prodejce "servisák", pak dle ust. § 2103 občanského zákoníku platí, že kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
Vzhledem k tomu, že se bude jednat o zjevné vady, nemohl byste v tomto případě s úspěchem uplatňovat jakákoliv práva. Pokud by se však prodejce zavázal, že tyto závady opraví, pak je možné se opravy domáhat, případně od smlouvy odstoupit, pokud by oprava nebyla provedena. Pokud by však prodejce dobrovolně automobil neopravil, případně nevrátil kupní cenu, pak byste se musel domáhat svých práv žalobou u soudu.
Pokud by byl prodejce autoservis (podnikatel), pak dle ust. § 2167 občanského zákoníku platí, že kupující nemůže uplatnit práva z vadného plnění u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.

V tomto případě by tedy primárně záviselo, zda vady odpovídají míře opotřebení automobilu, což však lze s ohledem na cenu a stáří automobilu předpokládat. Opět by však záviselo na ujednání mezi stranami.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Reklamace zakoupeného ojetého vozidla, automobilu - zjevné vady, závady vozidla znemožňující jeho bezpečný provoz na silnici, veřejné komunikaci