Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dne 22.9.2017 jsem přinesla do čistírny BEL and BLANC Ideal Česká s. r. o. v Paláci Pardubice, Masarykovo náměstí 2799 koženou bundu (Velur) s požadavkem na její vyčištění. Hned na místě jsem zaplatila 615 Kč. Po sedmi týdnech jsem byla vyzvána k převzetí, ale na bundě zůstaly původní fleky a přibyly další, z vnitřní strany (okraje bundy a podšívka) nebylo provedeno žádné čištění.

Bundu jsem nepřevzala – bylo přislíbeno sjednání nápravy. Jak mám postupovat dál, pokud nedojde k odstranění závad a řádnému vyčištění? Mám nárok na vrácení peněz a na eventuální náhradu škody? Děkuji Eva.

ODPOVĚĎ:
Pokud nedojde k vyčištění, naopak dojde k dalšímu poškození bundy, pak skutečně máte nárok na vrácení peněz, jakož i na náhradu vzniklé škody. Pokud nedojde ani opakovaně k vyčištění, jste oprávněna od smlouvy odstoupit, jelikož čistírna tím jednoznačně porušila smlouvu (tj. nevyčistila ve sjednaném, ani dodatečném termínu).
Pokud vznikla na bundě další škoda (špína, poškození bundy), pak máte nárok na náhradu škody (cena bundy v případě poškození, případně cena za vyčištění nových skvrn). Nárok jste oprávněna požadovat z důvodu porušení smlouvy ze strany čistírny.
Pokud budete s vyčistěním nespokojena, ihned uplatněte reklamaci s tím, že požadujte vrácení peněz a náhradu škody. Rovněž vše důkladně zdokumentujte, případně si s sebou vezměte doprovod.
Pokud čistírna Vás nárok neuzná, obraťte se s návrhem na mimosoudní vyřešení na Českou obchodní inspekci. Více informací a možnost online podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud ani toto nepomůže, budete se muset svých práv domáhat žalobou u soudu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Špatně vyčištěná bunda čistírnou - náhrada škody a vrácení peněz za službu